Oferta

Chwytaki magnetyczne

Chwytak magnetyczny z rozłączanym polem magnetycznym typ CM

Chwytaki magnetyczne są to obwody magnetyczne wykonane z wykorzystaniem magnesów trwałych. Służą do podnoszenia i przenoszenia ciężkich elementów z żelaza i stali magnetycznych. Urządzenia te nie wymagają żadnego zewnętrznego ani wewnętrznego zasilania. Włączanie i rozłączanie pola magnetycznego następuje w wyniku przestawienia ręcznej dźwigni. Pole magnetyczne chwytaków jest wytwarzane przez spiekane magnesy neodymowe najnowszej generacji. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i stosunkowo małej wadze są bardzo wygodne i łatwe w obsłudze. Znajdują zastosowanie w składach stali, fabrykach, magazynach, warsztatach, dokach i wszędzie tam, gdzie mogą być pomocne przy przenoszeniu blach, płyt i innych dużych stalowych elementów. 

Rzeczywisty udźwig każdego chwytaka zależy od następujących czynników:

Grubości i kształtu podnoszonych elementów (dla każdego chwytaka podana jest zależność udźwigu od grubości podnoszonych elementów). Dla cylindrycznych elementów pełnych (walców, prętów) udźwig nominalny jest o ok. 50% mniejszy. Minimalna grubość podnoszonych przez chwytak CM100 elementów wynosi 3 mm,

Elementy zbyt cienkie mogą być przyciągane słabo ponieważ pole magnetyczne chwytaka nie jest w pełni wykorzystane. Bardzo cienką blachę nasyca już niewielka część pola magnetycznego, a pozostała część strumienia magnetycznego przenika poza blachę do otoczenia, nie wykorzystana. W takim przypadku obwód magnetyczny chwytaka nie jest optymalnie zamknięty. Ponadto cienkie elementy wyginają się i ich powierzchnia styku z chwytakiem staje się liniowa, przez co siła udźwigu gwałtownie się zmniejsza. Najlepszą wydajność udźwigu uzyskuje się dla odpowiednio grubych elementów, które prawidłowo zamykają obwód magnetyczny wykorzystując cały strumień magnetyczny chwytaka.

W poniższej tabeli podano optymalną grubość stali dla każdego typu chwytaków (dla której wydajność udźwigu to 100%).

Nazwa  

Grubość podnoszonego elementu, przy której udźwig chwytaka wynosi 100%

CM 100  

15 mm

CM 200  

15 mm

CM 300  

20 mm

CM 600  

40 mm

CM 1000  

40 mm

CM 1400  

60 mm

CM 2000  

80 mm

W przypadku transportu elementów okrągłych, takich jak rury, pręty, wałki stalowe, udźwig maksymalny chwytaka ulega zmniejszeniu:

Typ chwytaka

Średnica max.wałka [mm]

Długość max.wałka [mm]

Udźwig max.chwytaka [kg]

CM100

50

1000

45

CM200

75

1250

90

CM300

100

1750

180

CM600

125

2000

270

CM1000

150

2500

450

CM1400

175

2750

675

CM2000

200

3000

900

CM3000

225

3000

1350

Czym większa zawartość żelaza, tym większy udźwig: współczynnik wydajności udźwigu dla stali niskowęglowych to 1,00 ; dla stali wysokowęglowych - 0,90; dla stali niskostopowych - 0,75; dla żeliwa 0,50),

Rozmaite materiały ferromagnetyczne w różny sposób oddziałują z magnesem (mają inne własności magnetyczne). Jedne przyciągane są silniej, a inne słabiej. Zależy to od struktury i składu chemicznego materiału. Dla przykładu czyste żelazo (Armco) przyciągane jest silniej niż stale węglowe, a stale węglowe silniej niż żeliwo.

    Nazwa    

Udźwig nominalny [kg]

Udźwig dopuszczalny dla danego materiału * [kg]

Stal (niskowęglowa)

Stal (wysokowęglowa)

Stal (niskostopowa)

Żeliwo

CM 100

100

100

90

75

50

CM 200

200

200

180

150

100

CM 300

300

300

270

225

150

CM 600

600

600

540

450

300

CM 1000

1000

1000

900

750

500

CM 1400

1400

1400

1260

1050

700

CM 2000

2000

2000

1800

1500

1000

* będzie on udźwigiem dopuszczalnym dla elementu z danego materiału, jeśli nie obniżą go inne czynniki (grubość, jakość powierzchni, kształt).

Temperatura otoczenia i temperatura podnoszonych elementów (nie może być wyższa niż 80o[C]).

Chwytaki magnetyczne nie są źródłem hałasu. Poziom ciśnienia akustycznego nie przekracza 70 [dB].


Chwytak magnetyczny z nierozłączanym polem magnetycznym typ MIM

 

Chwytaki magnetyczne z nierozłączanym polem służą do podnoszenia i przenoszenia ciężkich elementów z żelaza i stali magnetycznych. Urządzenia te nie wymagają żadnego zasilania. Źródłem pola magnetycznego są spiekane magnesy neodymowe najnowszej generacji. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i stosunkowo małej wadze są bardzo wygodne i łatwe w obsłudze. Znajdują zastosowanie w składach stali, fabrykach, magazynach, warsztatach, dokach i wszędzie tam, gdzie mogą być pomocne przy przenoszeniu blach, płyt i innych dużych stalowych elementów. 

Pole magnetyczne jest cały czas aktywne i dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu chwytaków jak i przy ustawianiu chwytaka na podnoszonym elemencie. Odrywanie chwytaka następuje poprzez przestawienie dźwigni z mimośrodem.

Rzeczywisty udźwig każdego chwytaka zależy od następujących czynników:

Grubości i kształtu podnoszonych elementów (dla każdego chwytaka podana jest zależność udźwigu od grubości podnoszonych elementów). Chwytak służy do transportu płyt, blach i innych elementów o płaskiej powierzchni. Chwytaki MIM-250 ze względu na swoją budowę nie są ograniczone minimalną grubością elementów, które można przenosić. Należy jednak zwrócić uwagę, że elementy cienkie, o dużej powierzchni będą uginały się pod własnym ciężarem i odrywały od chwytaka. Ustawiając chwytak na stosie blach mogą przyczepiać się po kilka sztuk. Przenoszenie elementów jest dozwolone tylko pojedynczo.Elementy zbyt cienkie mogą być przyciągane słabo ponieważ pole magnetyczne chwytaka nie jest w pełni wykorzystane. Bardzo cienką blachę nasyca już niewielka część pola magnetycznego, a pozostała część strumienia magnetycznego przenika poza blachę do otoczenia, nie wykorzystana. W takim przypadku obwód magnetyczny chwytaka nie jest optymalnie zamknięty. Ponadto cienkie elementy wyginają się i ich powierzchnia styku z chwytakiem staje się liniowa, przez co siła udźwigu gwałtownie się zmniejsza. Najlepszą wydajność udźwigu uzyskuje się dla odpowiednio grubych elementów, które prawidłowo zamykają obwód magnetyczny wykorzystując cały strumień magnetyczny chwytaka. W poniższej tabeli podano optymalną grubość stali dla każdego typu chwytaków (dla której wydajność udźwigu to 100%).

Nazwa

Grubość podnoszonego elementu, przy której udźwig chwytaka wynosi 100%

MIM - 250  

20 mm

MIM - 350  

20 mm

Czym większa zawartość żelaza, tym większy udźwig: współczynnik wydajności udźwigu dla stali niskowęglowych to 1,0; dla stali wysokowęglowych - 0,90; dla stali niskostopowych - 0,75; dla żeliwa 0,50),

Rozmaite materiały ferromagnetyczne w różny sposób oddziałują z magnesem (mają inne własności magnetyczne). Jedne przyciągane są silniej, a inne słabiej. Zależy to od struktury i składu chemicznego materiału. Dla przykładu czyste żelazo (Armco) przyciągane jest silniej niż stale węglowe, a stale węglowe silniej niż żeliwo.

    Nazwa    

Udźwig nominalny [kg]

Udźwig dopuszczalny dla danego materiału * [kg]

Stal (niskowęglowa)

Stal (wysokowęglowa)

Stal (niskostopowa)

Żeliwo

MIM - 250

250

250

225

187

125

MIM - 350

350

350

315

262

175

* będzie on udźwigiem dopuszczalnym dla elementu z danego materiału, jeśli nie obniżą go inne czynniki (grubość, jakość powierzchni, kształt).

Temperatura otoczenia i temperatura podnoszonych elementów (nie może być wyższa niż 80o[C]).

Chwytaki magnetyczne nie są źródłem hałasu. Poziom ciśnienia akustycznego nie przekracza 70 [dB].

W przypadku zapotrzebowania na chwytaki magnetyczne niewymienione powyżej prosimy o wcześniejszy kontakt lub przesyłanie indywidualnych zapytań.