Oferta

Standardowe liny stalowe

Liny stalowe mają zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Możemy je spotkać wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z koniecznością przemieszczania ładunków. Stosowane są w suwnicach, dźwigach, wciągarkach, windach itp.

Wszystkie liny są zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 12385-4 oraz Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE wymaganymi w urządzeniach kontrolowanych przez Urząd Dozoru Technicznego, co potwierdzają przez nas wystawione deklaracje zgodności w języku polskim.

Dostępne konstrukcje (kliknij rysunek liny (splotki) żeby zobaczyć parametry):

1x71x191x37
6x7+FC 7x76x19+FC
6x19+IWRC S 6x19+FC S 6x19+IWRC
F 6x25+FC 6x37+FC 6x37+IWRC
WS 6x31+FCWS 6x36+FC WS 6x36+IWRC

Rodzaje konstrukcji:

Budowa liny stalowej:

Rodzaje rdzeni:

  • włókienny/organiczny (elastyczny)
  • stalowy (sztywny, większa odporność na działanie temperatury, większa siła zrywająca)
Rdzeń włókienny/organiczny:

Ao – rdzeń włókienny (wg PN)
FC – rdzeń z włókna naturalnego lub syntetycznego

NF/NFC – rdzeń włókienny z włókien naturalnych 
SF/SFC – rdzeń włókienny z włókien syntetycznych
PP – rdzeń włókienny polipropylenowy
FE – rdzeń włókienny (Faser Einlage wg DIN)

Rdzeń stalowy

At – rdzeń stalowy (wg PN)
IWR – rdzeń w postaci liny stalowej, dowolnej 
konstrukcji, stosowany jest rdzeń stalowy konstrukcji 7x7
IWS – rdzeń w postaci splotu, tej samej konstrukcji co splot liny
SE – rdzeń stalowy (Stahl Einlage wg DIN)
IWRC – rdzeń stalowy, niezależna lina stalowa 
(Independent Wire Rope Core)
WSC – rdzeń stalowy, splot (Wire Steel Core)

Kierunki zwicia

Sposób oznaczenia liny

Jak zmierzyć średnicę liny?

Dobór odpowiedniej liny

Mając na względzie właściwe dopasowanie parametrów liny do Państwa urządzenia w zapytaniu prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na:

  • średnicę liny np. Ø 16,0 mm
  • jej konstrukcję np. WS 6x36+FC
  • rodzaj pokrycia drutów np. ocynkowane
  • rodzaj rdzenia np. organiczny
  • klasę wytrzymałości np. 1960 N/mm²
  • typ i kierunek zwicia np. prawa przeciwzwita
  • minimalną siłę zrywającą np. 166,0 kN

Dane te zazwyczaj znajdą Państwo na ateście obecnie używanej liny lub w dokumentacji urządzenia, gdzie podana jest zarówno lina optymalna jak i lina zastępcza.

Na życzenie klienta możemy zakończyć linę termicznie w stożek (trwałe zamknięcie konstrukcji, zabezpieczenie przed rozwarstwieniem i ułatwienie montażu).

Wszystkie oferowane liny produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami, a także dopuszczone do stosowania w urządzeniach podlegających kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

W przypadku zapotrzebowania na linę stalową o konstrukcji niezamieszczonej powyżej prosimy o kontakt lub wysłanie zapytania.