Oferta

Smar do lin

Syntetyczny smar do ruchomych części pracujących

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Ciągłe smarowanie mechanizmów i doskonała ochrona ruchomych części metalowych pracujących w wysokich temperaturach ( do 250°C)
  • Wyjątkowa czystość smarowanych części
  • Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne

ZASTOSOWANIE:

  • liny, koła zębate i łańcuchowe,
  • łańcuchy, wieńce, szyny ślizgowe i prowadnice,
  • rolki przenośników pracujących w bardzo wysokich temperaturach

SPOSÓB UŻYCIA:

Starannie oczyścić wstępnie części za pomocą środka czyszczącego. Smar do lin i kół zębatych rozpylać równomiernie z odległości ± 20cm, pozwolić na spłynięcie cieczy.Powtórne zastosowanie zapewnia grubą warstwę ochronną. Nie stosować na ciepłe/gorące powierzchnie lub w bezpośrednim słońcu.

DANE TECHNICZNE

  • Zakres temperatur pracy:  od -30 °C do +250 °C
  • Lepkość w 40 ° C (ciecz):  195 mm2/s ISO 3104
  • Lepkość w 100 ° C (ciecz):  18.5 mm2/s ISO 3104
  • Test na czterokulowy:  0.37mm DIN 51350/3

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać tylko w suchym i chłodnym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła,
bezpośredniego światła słonecznego. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania
otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

OGRANICZONA GWARANCJA:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie produktu, jego zastosowanie do innych celów lub w
innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać wcześniej własne
próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie
podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu.