Oferta

Liny w osłonie PCV

Podstawowe dane techniczne tworzywa PCV:

•    nazwa - polichlorek winylu
•    temperatura topnienia - 212 °C
•    ciężar właściwy - ok. 1.38 g/cm3
•    wydłużenie maksymalne - 20-40%
•    nominalna wytrzymałość na zrywanie 70 N/mm2
•    rodzaj PCV - miękkie, z zastosowaniem plastyfikatorów
•    tworzywo odporne chemicznie, nietoksyczne

Dostępne rodzaje:

Nominalna wytrzymałość na zrywanie PCV jest 20-30 krotnie niższa niż wytrzymałość stali, jednocześnie wydłużenie jest 15-25 krotnie wyższa, wszelkie parametry obciążeniowe dotyczące linek w PCV odnoszą się wyłącznie do ich części stalowej.

Standardowo oferujemy linki ocynkowane w osłonie PCV. Na życzenie wykonujemy osłony z tworzyw na linkach nierdzewnych.

W przypadku przedostania się wody pod warstwę PCV może dochodzić do reakcji chemicznych pomiędzy tlenkami metali (cynku) oraz PCV, co w dłuższym okresie może doprowadzić do powstawania niewielkich ilości kwasu solnego. Wszędzie tam, gdzie obecność tego zjawiska nie jest pożądana, rekomendujemy używanie linek nierdzewnych.

Standardowo oferujemy linki w przezroczystym PCV. Na życzenie możemy wykonać linki w różnych kolorach wg poniższych ograniczeń:
•    minimalna ilość w zamówieniu 500 m dla jednego koloru
•    kolor musi być zdefiniowany w powszechnie używanej skali (RAL, RGB, CMYK), z zasady odrzucamy produkcję na podstawie wzorów, dodatkowo użytkownik może zdefiniować stopień przezroczystości (w %).