Oferta

Badania i kontrole zawiesi

Przeglądy okresowe, badania, naprawy i serwis zawiesi

Użytkownik zawiesi zobowiązany jest do przeprowadzania ich regularnej kontroli.

Wymienia się trzy typy kontroli zawiesia w okresie jego użytkowania:

 • Kontrola bieżąca polega na oględzinach stanu technicznego zawiesia przed rozpoczęciem pracy oraz obserwacji zawiesia w czasie użytkowania.
 • Kontrola okresowa powinna być przeprowadzona co najmniej 2 razy do roku, przy dużym natężeniu pracy co 2 - 3 miesiące. Kontrola polega na oględzinach i pomiarach wszystkich elementów zawiesia, ocenie ich zużycia i przydatności do dalszej eksploatacji. Wyniki kontroli powinny być każdorazowo rejestrowane i przechowywane w kartotece zawiesi.
 • Badanie okresowe - każde zawiesie powinno być poddane badaniom okresowym co najmniej raz na rok, a przy dużym natężeniu pracy dwa razy w roku.Wyniki badań należy dołączyć do kartoteki zawiesia.

W ramach przeglądu przeprowadzamy:

 • kontrole wizualne zawiesi linowych wg. PN-EN 13414
 • kontrole wizualne zawiesi łańcuchowych wg. PN-EN 818-4
 • kontrole wizualne zawiesi pasowych wg. PN-EN 1492-1
 • kontrole wizualne zawiesi wężowych wg. PN-EN 1492-2
 • badania wytrzymałościowe zawiesi
 • obciążenia próbne zawiesi
 • naprawy zawiesi
 • usługi realizowane są na zawiesiach Firmy „KIM” i innych producentów

Przeglądy okresowe, badania, naprawy chwytaków:

 • kontrole chwytaków do blach
 • kontrole chwytaków magnetycznych
 • kontrole chwytaków specjalistycznych

Przeglądy okresowe, badania, naprawy wciągników:

 • kontrole wciągników
 • naprawy chwytaków i wciągników