Oferta

Badania, kontrole i remonty zawiesi

Przeglądy okresowe, badania, naprawy i serwis zawiesi

Użytkownik zawiesi zobowiązany jest do przeprowadzania ich regularnej kontroli.

Wymienia się trzy typy kontroli zawiesia w okresie jego użytkowania:

 • Kontrola bieżąca polega na oględzinach stanu technicznego zawiesia przed rozpoczęciem pracy oraz obserwacji zawiesia w czasie użytkowania.
 • Kontrola okresowa powinna być przeprowadzona co najmniej 2 razy do roku, przy dużym natężeniu pracy co 2 - 3 miesiące. Kontrola polega na oględzinach i pomiarach wszystkich elementów zawiesia, ocenie ich zużycia i przydatności do dalszej eksploatacji. Wyniki kontroli powinny być każdorazowo rejestrowane i przechowywane w kartotece zawiesi.
 • Kontrola szczegółowa zawiesi (badanie okresowe) - każde zawiesie powinno być poddane badaniom okresowym co najmniej raz na rok, a przy dużym natężeniu pracy dwa razy w roku. Wyniki badań należy dołączyć do kartoteki zawiesia.

W ramach przeglądu przeprowadzamy:

 • kontrole wizualne zawiesi łańcuchowych wg. PN-EN 818-4

 • kontrole wizualne odciągów łańcuchowych wg. PN-EN 12195-3

        

 • kontrole wizualne zawiesi linowych wg. PN-EN 13414
 • kontrole wizualne zawiesi pasowych wg. PN-EN 1492-1
 • kontrole wizualne zawiesi wężowych wg. PN-EN 1492-2
 • badania wytrzymałościowe zawiesi
 • obciążenia próbne zawiesi
 • naprawy zawiesi
 • usługi realizowane są na zawiesiach i odciągach Firmy „KIM” oraz innych producentów

Po dokonanym przeglądzie wystawiamy Certyfikat z zapisem „Potwierdzamy pozytywny wynik kontroli”  zawiesia lub odciągu łańcuchowego. Każde sprawdzone zawiesie i odciąg zostaje ocechowane numerem certyfikatu, wielkością udźwigu oraz datą następnej kontroli. Do napraw i regeneracji zawiesi stosujemy wyłącznie atestowane i sprawdzone  materiały.


Dodatkowo:

Przeglądy okresowe, badania, naprawy chwytaków:

 • kontrole chwytaków do blach
 • kontrole chwytaków magnetycznych
 • kontrole chwytaków specjalistycznych

Przeglądy okresowe, badania, naprawy wciągników:

  • kontrole wciągników
  • naprawy chwytaków i wciągników

W celu wykonania przeglądu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (umówimy datę przeglądu).